SNIMANJE SPOTA “TI VOLIŠ SAPUNICE” (FOTO: ADNAN JAŠARSPAHIĆ I JASENKO KORJENIĆ)